S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har nu fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra och billigare bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Att utveckla kommunikationer som är att tala om.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden och VI SKALL INTE SÄLJA UT HAGADAL.

Vi kommer att jobba för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.

Ja, det är många frågor som Socialdemokraterna i Hörby arbetar för.
lördag 13 augusti 2016

Det är vi som äger samhället och ingen annan. Vi bär alla ansvar för detta.


Jag läser en hel del på facebook, i pressen och får synpunkter både positiva och negativa från medborgare kopplat till händelserna i Hörby. Jag skall nu vara riktigt tydlig och klar.


1. Den nya politiska Majoriteten med mig som Socialdemokratisk kommunstyrelseordförande har i tidigt och i direkt skede gått in med uppdraget att rätta till socialnämndens underbudgetering som under de senaste två mandatperioderna skötts av Moderaterna i spetsen. Moderaterna har återkommande beslutat med majoritet i kommunfullmäktige att socialnämnden skulle sköta sitt åtagande med en underfinansierad budget. Socialdemokraterna med mig som då var andre vice ordförande i Socialnämnden och i opposition har skrivit spaltmeter med förslag, motioner och reservationer mot de dåliga förslagen som lades av förra styret.


Ny mandatperiod med Socialdemokraterna i Hörby.

Det första som jag tog upp i den nya majoriteten, var besparingsbeslutet på vårt personliga ombud som företräder Hörbybor med psykisk ohälsa. Detta ombud ville förra soc.chefen skrota och lägga ut på en annan funktion på knappa 50 %, kontoret skulle vara mobilt och ingen plats för möten var aktuellt i Hörby. Alla studier och och artiklar pekade då som nu på att detta var ett idiotiskt förslag. Detta var det första som vår S ledda Majoritet rättade till och vi har ett personligt ombud på 100 % som arbetar för oss alla i Hörby.


2. Hemtagningsteamet- besparingsbeslutet hösten 2014 , som nämnden godkände men S yrkade avslag på. Det skulle smetas ut i hemtjänsten för att minska kostnaderna. S protesterade kraftfullt. Nu arbetar vi i majoriteten fram i Socialnämnden ett ökat uppdrag för teamet.


3. Demensteam och specialistundersköterskor/sjuksköterskor i olika funktioner ett S förslag som godkänts och arbetats fram för en bra demensvård.


4. Förebyggande verksamhet- fältorganisationen - skrotades i besparingsivern från den förra M-ledda femklövern. Samma här alla studier och undersökningar visar på att vi måste ha en uppsökande verksamhet, för att motverka oro, rastlöshet och droger i samhället. Det är inget unikt för Hörby. Även här agerade Socialdemokraterna i Hörby högljutt och aktivt. Jag och övriga S ledamöter fick avslag för detta i förra socialnämnden.


Då socialtjänsten nu uppfattar en ökad oro i samhället, så tog jag beslutet för ca 2 veckor sedan, att ge vår kommunchef i uppdrag att se över fältorganisationen och förebyggande verksamhet.


Alla vi kommunmedborgar skall känna trygghet. Vi har redan börjat för ett par veckor sedan och jag hoppas att vi har en enhällig kommunstyrelse på måndag som ställer sig bakom beslut att öka förebyggande verksamheten i socialnämnden uppdrag. .Sedan skall ni alla vara på det klara att med de skatteinkomster vi har i Hörby så gäller det att vända och vrida på varje skattekrona. Att effektivisera , hålla en god vård och omsorg. Bra skolor och lokaler. Bra vårdhem och boende för funktionshindrade. Kulturupplevelser.

Jag återkommer till förra M styret som jag menar strategiskt har arbetat med nedmontering av mycket i vår kommun. Man har inte varit tydlig för medborgarna om status på kommunen, utan arbetat för en låg skattepolitik. Våra lokaler och fastigheter är många i uselt skick och behöver många hundra miljoner för att rustas upp/byggas nytt/renoveras. Det kan vi tacka förra M politikern fd tekniska nämndens ordförande och numera politiske vilden i kommunfullmäktige Pelle Skerup för. Han har tillsammans med L. Ahlqvist (M) ej avsatt pengar till våra kommunala lokaler. Det är en destruktiv skötsel av vårt samhälle.


Vi fortsätter nu med utvecklingen av kommunorganisationen, bostäder, industrimark. Marknadsföring av vår kommun. Att aktivt arbeta för en bättre personalpolitik.


Därför beslutade också Majoriteten om 60 öre i skatteökning.


Moderaterna om 40 öre och Sd och SPI om 33 öre. Eftersom de redan lagt ner mycket av förebyggande verksamhet och inte sett över lokalerna så tolkar jag det som om att de inte har förslag till Hörbybornas gagn, för de örena de tog beslut på räcker inte alls. Vi har inte ens fått se en budget över örena. Möjligen släcka små brandhärdar av det de satt igång tidigare.
 

Vi fortsätter nu med utvecklingen av kommunorganisationen, bostäder, industrimark. Marknadsföring av vår kommun. Att aktivt arbeta för en bättre personalpolitik.

Jag har ett arbetsamt, intensivt, tufft med mycket intressant och givande uppdrag från er kommunmedborgare att sköta de kommande åren. Jag gör det i en bra samverkan med övriga Majoritetspartier i Hörby, C, L, Mp, Kd.Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande Hörby

söndag 1 maj 2016

1 Maj Hörby 2016

Min dag började tidigt  i grannkommunen tillsammans med S-kvinnogruppen Victoria Höör/Hörby
Att samverka mindre kommuner emellan är mycket viktigt både i partipolitik och politisk samverkan över kommungränserna. Det är då vi blir starka och kan fortsätta att arbeta med den lilla kommunen i det stora sammanhanget.


Därefter begav jag mig hemåt för att hjälpa till med planering av fika i vår ABF lokal. Mitt tal skulle skrivas rent och ses över en gång till.På mittbilden ser ni Annelie Karlsson (S) riksdagskvinna från Kristianstad tillsammans med Henrik Andersson (S) gruppledare i Hörby. Och missa inte Anders Johanssons häftiga traktor.


.
Hörby må ha  haft det originellaste 1 Maj tåget  Sverige. Då vi inte har en gående blåsorkester så fick det bli en åkande. Här ordnade Anders Johansson detta galant med hans fina traktor från ca 1950 talet med tillhörande släp. Jag utlyser härmed en tävling ang. Sveriges originellaste 1 maj tåg.

1 maj 2016


Samverkan är ytterst viktig för att hållbart Hörby
Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har vi  stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen. Första maj är vår högtidsdag. Arbetarrörelsen kämpade och stred under många år för att denna dag skulle bli en helgdag. Vi gick stärkta fram i valet i Hörby. Vi tog ansvar och inledde förhandlingar med C, L, Mp och Kd. På lokalplan arbetar vi närmre varandra än i region och rikspolitik.
Vi måste vara i en majoritet för att få beslut som håller i våra nämnder och i kommunfullmäktige. Vi arbetar för en rättvis Socialdemokratisk politik i Hörby. Vi strid för den svenska modellen under parollen "Tillsammans för Hörby". Rasister ökar i antal. I Hörby gör Sd  sitt bästa för att motverka ett sammanhållet och stabilt Hörby. Nordfront har försökt att skrämma mig på Metropolmötet, då de filmade mig under dryga timmen.

 Med det är skräp och de skrämmer mig inte, jag fortsätter att jobba för att motverka deras nästen och nazistiska organisation så mycket jag bara kan. Det skall vi göra tillsammans
Vi arbetar hand i hand mot rasism och nazism och gör det gemensamt med Höör där kommunalrådet Stefan Lissmark Socialdemokrat blivit trakasserad och fick sopor utslängda av Nordfront utanför sin bostad.
Vad händer lokalt.
S i Hörby vill att våra äldre skall umgås och träffa unga personer med funktionshinder i Källhaga området.  Det vill inte Sd inte heller pensionärspartiet SPI. De  vill inte skapa gemenskap, de vill skapa segregation och utanförskap.
Sd fortsätter och nu tillsammans med Moderaterna i Hörby att verka för att lägenheterna på Statoiltomten inte skall kunna användas för serviceboende åt äldre, unga och handikappade. Sd anser att det endast skall vara insatslägenheter. Sd är rädda för att  Hörbybor med funktionshinder och att våra nya Hörbybor, som flytt från krig och elände skall utgöra en social dumping på området.
Vi i S fick igenom i samverkan med majoriteten att minst hälften av lägenheterna skall  vara hyreslägenheter samt en stor andel skall vara lägenheter för äldre, sjuka och handikappade med mindre behov. Hörby måste bygga ca 50 bostäder årligen för att möta den befolkningsökning som vi så väl behöver i kommunen. Skåne växer och vi måste vara på banan , något som förra styret helt missat.
Jag kan inte förstå hur Moderaterna som styrt Hörby i 8 år, så skickligt lyckats med att undvika att utveckla kommunen.
Vi har knappast mark att bygga på, inga planerade bostäder, våra kommunmedborgares fastigheter är i ett skamligt skick. Vi planerar nu för utbyggnad, ombyggnad och renoveringar av våra skolor, äldreboende och kontorslokaler till vår personal. Det är en stor ekonomisk utmaning för oss men vi skall klara det.
Vi arbetar för att minska timanställningar. Vi skall Se till att fler får heltidsarbete istället för deltid. För när tillfrågas tekniska nämndens personal om de vill möjligen vill ha  en heltid. Men vård och omsorgspersonal, där är det en självklarhet.  Nä, heltid skall vara ett krav i anställningen, det är så S arbetar för feminism och jämställda villkor.
Så därför  är det än viktigare än förr att samverka och skapa samarbete med en skarp Socialdemokratisk profil. Vi arbetar för ett Hörby som bygger upp en intressant kommun för nya medborgare. För företagare, nya arbetstillfällen då får vi ett Hörby som är stollt över sig .
Vi har tagit emot fler människor per capita än något annat EU-land.
Vi ska vara stolta över att vi är det land som gett flest behövande en fristad och möjlighet till ett bättre liv. Detta i Olof Palmes anda. En anda som vi måste se till att klara av bättre ,för idag skulle inte Palme bli så glad över de restriktioner som finns och planerade i bla anhörigåterförening, eller hur vi arbetar med barnperspektivet. Här är SkåneSossarna tuffa och driver på generösare och mer human politik.
Vi skall se till att våra nyanlända kommer in i språkträning snarast. Att de kommer ut i föreningslivet och i olika kulturaktiviteter. Vi har ett rikt ideellt intresse för att arbeta med språkcafeé bla i ABF´s regi för inkludering i Hörby. Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla er som ger av er fritid för att inkludera våra nya Hörbybor.


Tack till Första maj kommittén som arrangerat dagen och nu går vi gemensamt till vår ABF lokal för att dricka kaffe och äta en röd tårtbit.


Susanne Meijer (S) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Hörby kommunsöndag 3 januari 2016

Här inne får vi hjärnor att växa

Foto: S.Meijer; Frostaskolan , klassrum.
 
 

Politik är att vilja och att vilja förändra
 

För mig har det varit ett händelserikt och ytterst innehållsrikt år. Ett år med högt arbetstempo, många nya kontakter lokalt, regionalt och på riksdagsnivå. Det har varit långa veckor med ett digert arbetsschema med många samtal och möten för att bryta ner och besluta om olika uppdrag som våra tjänstemän arbetat fram efter politikens beslut, allt  för att göra Hörby till ett mer attraktivt och intressant samhälle.

Uppdraget att verkställa det som NI Hörbybor gav mig i valet 2014 har nu varit igång ett år. Ett uppdrag som jag tar på största allvar . Ett uppdrag som sker i samverkan och med gemensamma beslut i den politiska Majoriteten i Hörby.

Vi arbetar med att sjösätta vår gemensamma politiska plattform som skall genomsyras med Socialdemokratisk politik, precis som ni Hörbybor gav mig i uppdrag i valet.

Nu 2016 så ger den skattehöjning som vi i Majoriteten kom överens om effekt. För er Hörbybor som tycker vissa åtgärder och beslut tar för långtid så är det så, att så det är. De politiska uppdragen vi tagit fram skall beredas och analyseras och en planering tas fram av tjänstemännen. Nu 2016 ser vi resultatet av det arbete vi gjort 2015. Besluten skall nu verkställas.

Vi har under 2015 tagit fram många områden som skall utvecklas och förbättras  bla personalpolitiska mål.  Hur vi skall bygga och bo genom en ny Översiktsplan. Miljömålen är diskuterade och bearbetade på ett ytterst grundligt sätt. Vi skall visa att Hörby är i framkant när det gäller miljön. Därför är det glädjande att vi fortsätter miljöarbetet med krafttag i Hörby. Industrimark och bostadsbyggandet tar fart. Vi har passerat 15 000 invånare i Hörby och ökningen fortsätter. Förbättring av kollektivtrafik, skolor och vård och omsorg tar nu fart.

Budgetarbetet har varit det största uppdraget för mig, allt för att få kommunens budget i balans. Och vi gick i mål efter tuffa förhandlingar. Där jag tillsammans med Majoritetsgruppen beslutade om en bra budget för Er Hörbybor med en skatteökning som bas.

Vi måste satsa oss ur den kris vi har haft i Hörby och därigenom öka byggandet, inflyttningen och vår stolthet för kommunen. Vi ska vara bra ambassadörer för vår kommun. Vi är stolta över vårt Hörby.

Jag har under året varit på många företagsbesök, verksamhetsbesök och träffat många av er Hörbybor i olika forum.
Anhörigråd, olika föreningar, företagarföreningar, näringsliv, många av våra lokala företag, skolor, vård och omsorg med många flera.

Under november och december var jag ute på besök i våra skolor ( jag har några landsbygdsskolor kvar) och träffade elever och personal.


Jag är imponerad av alla elevers arbete, av alla pedagoger, resurspersonal, rektorer,förskolelärare, fritidsledare, lokalvårdare, kökspersonal, vaktmästare och alla andra kategorier som jag inte kommer ihåg titeln på men ni är alla guld värda.


Foto:S. Meijer. Lektion om franska revolutionen i ett av mina gamla klassrum där jag gick 1977 - 1979.


 
Att vara ute på verksamhetsbesök ger mig otroligt mycket, att möta er sida vid sida och samtala om era uppdrag. Ett av mina skolbesök var på Frostaskolan där jag träffade elever under en fysiklektion. När jag sa att jag själv suttit i fysiksamlen 1978 så blev jag mycket gammal i deras ögon. Ja, rentav antikstämplad. Det gick en suck genom salen. Det är precis dessa upplevelser jag vill ha när jag är på verksamhetbesök. Samtal, närhet och ärlighet. det ger mig mer näring och kunskap i mitt politiska uppdrag och klokare beslut. 


 
Foto: S.Meijer fysik makapärer som jag själv jobbat med i slutet av 1970 talet.Jag tackar än en gång till alla er som så vänligt tagit emot mig i er arbetsvardag. Ni är vår viktigaste resurs, alla ni i  personalen och ni alla elever - vår framtid.


fredag 18 december 2015

Julhälsning

Julhälsning Till Er Alla
 
 

Året närmar sig nu sitt slut och det är med glädje jag kan summera år 2015.

Först vill jag tacka alla våra kommunmedborgare för det förtroende som Ni givit till oss politiker. Nämligen att verkställa det uppdrag Ni gav oss i valet 2014. Vi är fem partier, S, C, L, MP och Kd (Majoriteten) som tillsammans med vår personal nu bryter ner de fokusområden vi tagit fram i vår politiska plattform. 

Vi arbetar med många områden för att bli en ännu mer attraktiv och tilldragande kommun, för alla er som bor i kommunen men även för nya blivande Hörbybor

 Att få arbeta som kommunalråd med det övergripande helhetsuppdrag jag har i kommunen är mycket hedrande.

Jag gör mitt yttersta för att finnas tillgänglig för Er Hörbybor och att ha en bra, artig och konstruktiv dialog med Er, samt övriga partier som ingår i kommunfullmäktige nämligen Sd, V och SPI.  Jag arbetar efter konceptet politiker och medborgardialog vilket jag kommer att fördjupa under mandatperioden.

Vår personal gör fantastiska insatser för våra äldre och handikappade medborgare. Våra lärare och övrig skolpersonal har ett stort och viktigt uppdrag och gör detta med bravur. Alla ni som sköter våra lokaler med städning, renovering och övrig tillsyn, utan er hade inget fungerat. All vår bad och sportpersonal, park och gatuarbetare. Alla Ni som arbetar med vård av unga och med de Hörbybor som har en kämpig social situation. Ni är alla, nämnda och onämnda, guld värda och vi i politiken tackar er alla för era fina arbetsinsatser.

Men vi lever i en mörk tid med många kommande utmaningar, och jag hoppas att vi tillsammans kan möta detta mörka med värme, klokhet, öppenhet och solidaritet. Se er medmänniska och räck ut en hand. Låt oss gemensamt vara goda ambassadörer för Hörby.

Jag skickar en stor kram till alla Er barn jag träffat under mina besök i skola, på fritids och förskola. Ni är fantastiska och har lärt mig både olika lekar, pyssel, krångliga mattetal och hur Hörby bör skötas. Jag har träffat ungdomar i vår förberedelseklass som kan så många olika språk och är så duktiga. Det är med stolthet jag välkomnat Er till Hörby och Sverige.

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt ÅR.

 

Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande

söndag 6 december 2015

M i Hörby försöker förtvivlat hålla sin oppositionsföreträdare flytande

Nu har M och Sd debatterat ang. interpellationen E.L (M) ställde till mig. Problemet är bara det att de debatterade frågor som inte fanns i interpellationen.

Så på SKD artikeln  svarar jag följande:

Lindholms frågar mig: hur ett ”majoritetsgruppsmöte” kan fatta för Hörby kommun bindande beslut. Jag har flera gånger både skriftligen och muntligen förklarat för Eva Lindholm att de beslut som vi tar i majoritetsgruppen är samma typer av beslut som M gruppen tar på deras gruppmöten. Självfallet har majoriteten inte tagit några bindande beslut för kommunen utan vi tar ställningstagande och inriktnings beslut på samma sätt som alla politiska partier gör i sina beredande organ.

 
Majoriteten har följt samma personalpolitiska processer som femklövern gjorde i liknande fall, och tidigare under de förra mandatperioderna. Vi har följt de chefsavtal som femklövern arbetat fram under de förra mandatperioderna

Lindholm pratar om att majoriteten skulle fattat ett bindande beslut för kommunen på våra förmöten. Det är helt fel och det är anmärkningsvärt med de antydningar som Lindholm ger sken av, att vi skulle tagit beslut utan att följa regelverket.

Sedan om Lindholm läser på i kommunallagen så reglerar den Interpellationer och frågor :49 § Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 50 § Interpellationerna skall ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget. 51 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.


Jag beklagar att Moderaterna nu hänger ut en enskild fd anställd i vår kommun. Det är inte den politik vi i majoriteten står för. Jag vill även föreslå M att fokusera på Hörbykommuns frågor som är av större intresse enlig kommunallagen. Sedan att anklaga mig för dimridåer eller svänga 180 grader, det är beklagansvärt att ta till så låga angrepp. Ett tips från mig är att fokusera på Hörbys välmående och utbyggnad och en konstruktiv dialog.

 
Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande

 
 ............................................

Inlägg oktober 2015.

Eva Lindholm , Moderat viftar med storsläggan för att hålla sig flytande. Är hon hotad av sin grupp eller ??? 


Eva har gånger flera insinuerat att det är jag och eller majoritetsgruppen som tagit formella beslut ang uppsägning av fd Socialchefen i Hörby.

Märkligt att mina svar inte går fram, jag har gånger flera meddelat Lindholm på kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott att det var ingen uppsägning från min sida inte heller från majoriteten och att fd socialchefen lämnade mötesrummet med orden att då vill jag har mitt chefsavtal igångsatt.

Samtalet rörde sig om uppföljning av uppdraget och det som levererades av socialchefen. Vilket Majoriteten inte ansåg vara tillräckligt för att få budget i balans. Skd skriver om en  misstroendeförklaring  jag undrar om det är nyhetstorka eller vad. Samtalet / uppföljningen vi hade kan benämnas för ett medarbetarsamtal med resonemang om leveransen till kommunen, arbetsgivaren. Den uppfattades som ej tillräcklig. Andra möjligheter fanns så klart att arbeta med annat vilket våra tjänstemän hanterade-. Allt enligt mig enligt de lagar och regler som finns.

Precis som jag verkligen hoppas att  Moderaterna hanterat sina personärenden under de förra mandatperioderna. Fast det har kanske inte Lindholm koll på ?

Lindholm frågar om det finns något mer som smyger under radarn

Skulle vara bra om hon tar det med oss i politiken. Men det är väl en svårköpt läxa som Moderaterna har att arbeta med , eftersom det finns oändligt mycket som legat under deras radar som vi i Majoriteten nu skall hantera.onsdag 28 oktober 2015

Ang. flyktingsituationen och hur vi agerar

 

Ang. flyktingsituationen och hur vi agerar i

Hörby

Asylsökande har ökat senaste månaderna och vi står för en stor utmaning

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär  att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen.  Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är man flykting om man har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse. Källa: migrationsverket

Ensamkommande barn

Cirka en fjärdedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet. Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

För Hörbys del har vi just nu 44 ensamkommande barn.

Vi startar upp ett boende i kommunen med 16 platser i december. Detta är kostnadsneutralt för kommunen på det viset att vi eftersöker pengar från staten.

Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna, landstingen och regionerna för skol- respektive sjukvårdskostnader. Regeringen ökar ersättningar till kommunerna.

 

 

 

Migrationsverket öppnar boenden med kort varsel

Huvuduppdraget är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden ansökan prövas. Vi har i Sverige nu ett stort antal  asylsökande och därför behövs nya boenden med kort varsel. Migrationsverket har både öppnat fler boenden och flyttat in asylsökande snabbare än vanligt. Skamligt nog finns det fega uslingar i Sverige som förgiftar tillvaron för asylsökande, försämrar ekonomin då de sätter boende i brand och skadar människor både fysiskt och själsligen. Uslingar som verbalt verkar främlingsfientligt med som bränner boenden. Skamligt .

För Hörbys del har vi idag gjort en beräkning av sk akuta platser som man med kort varsel kan ta fram. Vi är begränsade och om det blir ytterst akut är vi hänvisade till privata entreprenörer, alternativt gymnastikhallar etc.

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till både nationell, regional och kommunal nivå. Tyvärr finns det ett stort antal privata aktörer som skor sig på det ökade platsbehovet. Därför vill vi bara ha entreprenörer som tar rimliga priser men fokus är statliga eller kommunala boenden.

 

……………………………………………..

Aktuella på Flyktingmottagningen i Hörby var i september 36 vuxna och 35 barn och är relativt oförändrat enligt vår personal.

Hitkomna i år till och med 150907 är 31 personer

2014 kom 30 personer

2013 kom 17 personer

 

Det blir en ökad statlig kostnad de kommande åren, men gör vi nu rätt och utbildar och fortbildar får vi kompetent arbetskraft som kan ta över en del av vårapensionsavgångar.

 

Så låt oss tänka kallt, logiskt och klokt. Inte stressa upp oss utan ett bra och värdigt mottagande med varma vänliga och tillmötesgående Hörbybor. Det är vad jag vill se  framöver.

 


söndag 18 oktober 2015

2 pizzor, en flaska vin, två paket 250 gram choklad, 2 påsar chips


 
 För den som tjänar ca 30 000 i månaden blir den förslagna skattehöjningen per månad ungefär 2 pizzor, en flaska vin, två pack 250 gram choklad och två påsar chips i månad.
 Kanske väl högt räknat, lär bli lite mindre.
 
Majoritetens mål i vår gemensamma plattform är att göra kommunen mer attraktiv  för våra Hörbybor. Vi betonar även vikten att stimulera till nyinflyttning och då måste vi utveckla näringslivet, torgmiljöer, landsbygd, skolor, äldre och handikapp omsorg. Vi måste ha en lockande kulturmiljö, kulturskola, cykelvägar och rekreationsområden.

 Vi har som mål att bryta ner alla områden vi prioriterat i plattformen under mandatperioden.


Personalen är vårt viktigaste men även vårt
sårbaraste kapital.
Ett kapital som skall vårdas på ett konstruktivt sätt i samverkan med personalorganisationer . Man skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Vi har alarmerande sjuktal i äldreomsorgen, alldeles för många timanställda, för få heltidstjänster och delade turer.
Man behöver inte vara en politisk Einstein för att begripa att personal som inte har de grundläggande behoven fastställda , den personal mår inte bra. Majoriteten har gett ledningen i uppdrag att se över alla dessa område och se till att sjuktalen minskar. När skenade detta iväg ? Jag tror att det var i budgetdebatten 2011 som socialchefen och den moderatledda femklövern klargjorde att timmanställningar skulle förordas inte fasta anställningar, vilket Socialdemokraterna argumenterade mot.
Men beslutet gick igenom och nu har vi facit  med höga sjuktal och oroliga vårdtagare.
 
 

Vi är tydliga i vår gemensamma plattform att vi
skapa en ekonomi i balans.

Idag är det inte ekonomiskbalans, det har vi inte haft i kommunen de senaste mandatperioderna. De nämnder som fått stryka på foten mest är socialnämnden som kämpat i uppförsbacke under många år. Det vill vi sätta stopp för nu. Socialförvaltningen måste få en budget i balans. Vilket innebär ca 23 miljoner fråntaget de effektiviseringar som görs 2016. Då har vi inte lagt till de ökade behov som kommer pga hälso- och sjukvårdsavtalet som beräknas till 12 miljoner. För att inte tala om handikapp omsorgen, skall vi erbjuda ett disco för unga handikappade i Hörby ? JA, anser jag, men det finns inga pengar för detta. Förebyggande verksamhet för ungdomar vilket delvis sparades bort under 2014, knark och missbruk ökar enligt polisens siffror. Vilket samhälle vill du ha ?
 
 
 
Barn och utbildningsförvaltningen är på väg in i samma nedförslut  som socialförvaltningen påbörjade för  ca 9 år sedan. Vi vill inte medverka i resan utan se till att barn och utbildningsnämnden har kostnadstäckning för eleverna , att vi har kvalité i skola, förskola och fritidshemmen. Det behövs resurser här Bun har begärt 6 miljoner för de grundläggande behoven.
 
Fastighets och kapitalkris - en kapitalförstöring av
 Hörbybornas egendom.
Våra fastigheter har inte vårdats de senaste åtta åren, den förra politiska ledningen har aktivt valt att inte sätta in pengar för  underhåll och renoveringar. Notan för detta ligger nu på omkring  200 miljoner. Vi avser att göra 3 åtgärder ang. fastighetsåtgärder en akut plan, en femårsplan och en tioårsplan för renovering och säkerställa Hörbybornas fastighetskapital. Vem som var ordförande i Tekniska nämnden förra perioden för moderaterna vet vi alla och det är en stor resursförstöring som skett i Tekniska nämndens förra moderatstyre.

 
Efter många kloka och konstruktiva samtal i majoriteten kan vi nu konstatera att vi inte är eniga över hur detta skall lösas.
Socialdemokraterna  menar att 75 öre och minskning av överskottsmålet måste till vilket ger ca 30 miljoner.
Detta kan vara ett behov över ett till två år för att därefter ev sänka skatten . Vi kommer att med den utvecklingen vi ser framför oss se ett ökat anta nya Hörbybor som i sin tur ger ett ökat skatteunderlag.

S, Fp och Mp går fram med minst 75 öre då vi anser att mellan 29 till 31 miljoner behövs för 2016.  C och Kd med 50 öre. Jag hoppas och ser framemot konstruktiva med C och Kd för att samverka i en gemensam  budget enligt ovan beskrivna uppdrag.